Звіт директора

Звіт директора Херсонського ліцею ХОР Рябухи М.І. за 2016/2017 навчальний рік

Вступ

У 2016/17 н. р. діяльність Херсонського ліцею Херсонської обласної ради була спрямована на виконання завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Закону України «Про загальну середню освіту» та підзаконних актів, регіональної програми «Розвиток освіти Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону» на 2015-2018 роки, інших інструктивно-нормативних документів. Виховну роботу з ліцеїстами було організовано з урахуванням Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» та наказу МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах». З огляду на науково-методичну проблему області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», провідною метою діяльності педагогічного колективу у 2016/2017 н. р. було обрано забезпечення умов для підготовки учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей свідомого громадянина, активного учня, успішного сім’янина.

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося через управлінську вертикаль із залученням усіх служб ліцею і здійснювалося відповідно до чинних документів. Доцільність та оперативність прийняття управлінських рішень базувалася на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з Радою ліцею, профспілковим комітетом.

Аналіз мережі ліцею та його контингенту

На початок 2016/2017 року у ліцеї навчалося 648 учнів. На конкурсній основі укомплектовано 18 класів, середня наповнюваність класів – 36 учнів. Школа ІІ ступеня (8-9 класи) - 8 класів, школа ІІІ ступеня (10-11 класи) – 10 класів. Упродовж року 52 учні за власним бажанням переведено на навчання за місцем проживання, а на місця, що звільнилися, зараховано 38 учнів зі шкіл сільської місцевості. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами.

З 177 випускників 11-х класів працевлаштовано 100% (вступили до ВНЗ на бюджет – 45 %, на контракт – 55 %). Навчання за кордоном – 13 випускників. Розподіл випускників-вступників за напрямами здобуття вищої освіти: технічні – 24 %; медичні – 19 % ; гуманітарні – 27 %; юридичні – 6 %; економічні – 6 %; педагогічні – 2 %; агрономічні – 8 %; військові – 2 %.

Основними заходами з формування контингенту учнів в 2016/2017 н. р. були:

- проведення занять у Центрі дистанційного навчання;

- організація індивідуальної роботи з переможцями олімпіад.

Результативність навчання у 2016/2017 навчального року

Про результативність навчання ліцеїстів у 2016/17 н. р. свідчать такі показники:

-успішність знань учнів на кінець навчального року складає 100 % (за результатами річного оцінювання, на початок – 88 % (за результатами вхідних контрольних робіт);

-якість знань на кінець навчального року – 76 % (вище, ніж у минулому році на 32 %);

-успішність проходження ДПА учнями 9-х класів склала 100 %, при цьому розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами державної підсумкової атестації та річного оцінювання з профільних предметів складає 3%;

-за невиконання навчального плану не відраховано жодного учня, 5 учням рекомендовано пройти конкурсні вступні випробування.

-99,8 % випускників вступили до вищих навчальних закладів України І-ІV рівня акредитації.

На відмінно 2016/17 навчальний рік закінчило 6 ліцеїстів, свідоцтво з відзнакою за курс базової загальної середньої школи отримали 4 учні, нагороджено золотою медаллю 6 учнів, срібною - 3 учні. Результати роботи з обдарованими учнями: 32 призери обласного туру Всеукраїнських предметних олімпіад; 2 призери обласного конкурсу-захисту МАН; 3 призери IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 1 призер ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН. Цього року команда ліцеїстів знов посіла І місце у Всеукраїнському дистанційному турнірі з інформаційних технологій.

Результати складання ліцеїстами ЗНО представлено на діаграмах (у порівнянні з минулим роком).

Звіт директора Звіт директора
Звіт директора Звіт директора
Звіт директора Звіт директора
Звіт директора Звіт директора

З метою забезпечення пізнавальних потреб учнів та підготовки учнів10-х і 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до побажань їх батьків згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, було створено додаткові групи за батьківські кошти, що дало позитивні результати. Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті testportal Херсонський ліцей ХОР посів у рейтингу шкіл м. Херсон 6-е місце.

Кадрове забезпечення

У ліцеї працює 147 осіб, 70 з яких педагоги. Станом на 01.09.2017 р.: учителів-методистів – 22 %, старших учителів – 15 %. Заслужених правників освіти України – 1, заслужених вчителів України – 3 особи. Усі педагоги мають вищу педагогічну освіту і викладають предмети за фахом. Відповідно до перспективного плану ліцею 20-25 % педагогів підвищують професійну кваліфікацію, 5 % - кваліфікаційну категорію. Середній вік педагогів – 44 роки, середній стаж педагогічної діяльності – 18 років. До складу обслуговуючого персоналу входять кухарі, кухонні працівники; медичні працівники; бухгалтери; помічники вихователя; інспектор в/к, фахівець державних закупівель, бібліотекар, водій, інженер, кастелянка, сторожі. Упродовж навчального року ліцей був забезпечений педагогічними кадрами на 100%, рівень кваліфікації та стаж педагогічної діяльності педагогічних працівників відповідає вимогам Статуту на 100%. Педагоги ліцею друкувалися на шпальтах періодичної преси, проводили відкриті заняття для вчителів області (в межах курсів підвищення кваліфікації). Відповідно до плану роботи 17 педагогів підтвердили та підвищили педагогічну кваліфікацію, на кінець навчального року ротація педагогічних кадрів складала 3 %.

Виховна робота

Виховна робота протягом 2016/17 н. р. планувалася відповідно до інструктивно-нормативних документів, методичних рекомендацій, зокрема щодо національно-патріотичного виховання, базувалася на традиціях ліцею й мала за мету оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: національно-патріотичне виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, формування навичок здорового способу життя, робота з профілактики дитячого травматизму.

Для цього відповідно до плану проводилися різноманітні виховні заходи (виставки творчих робіт та робіт декоративно-прикладного мистецтва, брейн-ринги, зустрічі з фахівцями та волонтерами), патріотичні флеш-моби, соціальні та природоохоронні акції, інтелектуальні й творчі конкурси, спортивні змагання. У межах обласної комплексної програми з національно-патріотичного виховання «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки проведено благодійні акції на допомогу воїнам АТО. Цього року продовжено пізнавально-краєзнавчу програму "Моя країна – Україна” з відвідуванням переважно історичних місць та пам’яток архітектури Херсонщини та України.

Упродовж року плідно працювала система учнівського самоврядування, асоціація клубів і гуртків „Гармонія”, діяльність яких дозволяла забезпечувати учням змістовне дозвілля. Успішною була діяльність клубів «Millennium», «Юний журналіст». Систематично здійснювалося формування в ліцеїстів настанови на здоровий спосіб життя, проводилася боротьба із шкідливими звичками. Планове проведення щомісячних оглядів "Гуртожиток – мій дім” сприяло підтриманню порядку та санітарного-гігієнічних вимог (учні, що проживають у найкращих кімнатах, були нагороджені цінними подарунками). Відповідно до рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень та соціальної активності учнів проведено аукціон, здійснено нагородження ліцеїстів (35 осіб). З метою стимулювання інтелектуального саморозвитку підростаючого покоління та відповідно до рішення Ради ліцею кращого учня року нагороджено директорською стипендією; двічі на рік преміювалися перші за класним рейтингом учні.

З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи спільно з психологом проводилися психолого-педагогічні консиліуми, вивчалися індивідуальні особливості учнів, проводилася робота над складанням «Карт індивідуального психологічного розвитку учнів».

Виховні заходи, що проводились вихователями протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО вихователів, на педагогічних радах, на нарадах при директорові. Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань здійснювалося через систему позаурочних форм Найбільш значущими заходами цього напрямку стали:

- виставка дитячих робіт «Осінній вернісаж» (вересень 2016);

- конкурс фоторобіт "Місто Херсон — очима дитини” (жовтень 2016);

- виставка-конкурс осінніх композицій (02.10.2016);

- конкурс малюнків, плакатів «Здоров’я очима дітей» (грудень 2016);

- конкурс «Різдвяна листівка» (грудень 2016);

- виставка малюнків «Природа очима дітей» (квітень 2017);

- виставка стіннівок, присвячених трагедії на ЧАЕС (квітень 2017);

- конкурс малюнків на асфальті до Всесвітнього дня миру.

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок, а також різноманітних екскурсій в рамках програм «Моя країна - Україна».

Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. Робота Ліцейської учнівської республіки органу учнівського самоврядування здійснюється на достатньому рівні, але потребує постійного удосконалення та залучення якомога більшої частини учнівської молоді. Саме цей аспект є визначальним при плануванні діяльності організації на наступний рік.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в ліцеї створено систему профілактичної роботи: здійснюється контроль за відвідуванням учнями ліцею (ведеться облік в спеціальному журналі); розроблено правила для учнів; проводяться бесіди з правової тематики; проводяться зустрічі з працівниками МВС; проводяться тижні правових знань.

Упродовж року надавалася адресна матеріальна, психолого-педагогічна та соціальна підтримка дітям-сиротам та дітям-інвалідам, проводилася системна робота з категорійними учнями. Докладено чимало зусиль для організації їх оздоровлення (70 осіб, що на 40 % менше, ніж у минулому році), яке відбулося в дитячий заклад санаторного типу «Чайка» в смт Лазурне.

Формування здорового способу життя

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. У ліцеї для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів.

Упродовж року ліцеїсти харчувалися відповідно до перспективних меню. Було здійснено збалансоване, 4-х разове калорійне харчування із додатковою вітамінізацією (тричі на тиждень). У цьому навчальному році 52 учні отримували дієтичне харчування. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти упродовж 2016/2017 навчального року придбано кастрюлі, таці для посуду, термометри для холодильників; проведена профілактична перевірка заземлення. Також протягом року були придбані тарілки, чашки, серветниці, підставки для ложок та виделок. За бюджетні кошти було придбано м’ясорубку.

Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань в ліцеї проводилось згідно із Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788.

Навчальний заклад забезпечений медичними працівниками, а саме: Лікар – 1 ставка, медична сестра – 3 ставки, санітарка -1 ставка, дієтична сестра – 1 ставка. Медичною сестрою і шкільним лікарем систематично проводився аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилося глибоке медичне обстеження дітей лікарями дитячої поліклініки № 2 ім О. Тропіних, необхідні медичні щеплення За результатами поглибленого профілактичного медичного огляду учнів був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження медичним працівником за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

З учнями ліцею проводилися зустрічі з медичними працівниками, у вересні 2016 року в закладі був проведений тиждень здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення НВП

У 2016/17 н. р. здійснено такий косметичний ремонт: коридор на цокольному поверсі; у гуртожитках 150 кімнат; підготовлено приміщення й облаштовано тир. Власними зусиллями впорядковано ліцейську територію. За рахунок батьків придбано наступне: проектори та ноутбуки для кабінетів № 205, 203; на 100% задоволено потреби у посуді та хімічних препаратах; оформлено чотири тематичних стенди з інформатики. На кінець навчального року технічне і дидактичне обладнання навчальних кабінетів ліцею на 100% відповідає вимогам навчальних програм та Типовому положенню «Про шкільні навчальні кабінети». З метою виконання завдань, передбачених Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді плануємо обладнати тренажерну залу та смугу перешкод.

 Охорона праці в ліцеї

Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та радіаційної безпеки», Кодексом законів про працю, робочими навчальними планами ліцею на 2016-2017 н. р., а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання, профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу у ліцеї в 2016-2017 н.р. було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Відповідальні за службу з охорони праці забезпечували виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці; сприяли проведенню та брали участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці; організовували з відповідними органами державного нагляду контроль за охороною праці та обстеження робочих місць; організовували проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників ліцею у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Усі учні ліцею пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала (вихователя), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14 років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками.

Підсумки діяльності ліцею за минулий навчальний рік та перспективи на майбутнє

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-результати навчально-виховному процесу є достатньо високими і стабільними;

-управління ліцеєм є державно-громадським, спрямованим на розвиток навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-діяльність адміністрації закладу здійснюється на демократичних засадах і спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-ліцей докладає зусиль для підтримання позитивного іміджу;

-поступово поліпшується матеріально-технічна база, розширюється перелік ресурсів, зростає кадровий потенціал, інформаційно-методичне забезпечення;

-підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме: підвищення якості освітніх послуг; покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, розширення співпраці з батьками – власниками фермерських господарств, налагодження взаємодії з опорними школами області, організація навчальних занять та відеоконференцій для учнів сільських шкіл.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно
Дата публікації: 05.12.2017

Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Контакти

Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Телефон/Факс: +380 552 292 071
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023

Опитування

Питання: Оцініть новий сайт

Архів
Квітень 2024 (9)
Березень 2024 (22)
Лютий 2024 (20)
Січень 2024 (10)
Грудень 2023 (17)
Листопад 2023 (18)