Положенння

ПОЛОЖЕННЯ

про провадження освітньої діяльності за батьківські кошти

Херсонським ліцеєм Херсонської обласної ради

Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків провадження освітньої діяльності державними та комунальними навчальними закладами».

Метою провадження освітньої діяльності за батьківські кошти є надання послуг відповідно до побажань учнів та їх батьків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

1. Порядок провадження освітньої діяльності за батьківські кошти Херсонським ліцеєм Херсонської обласної ради.

1.1. Порядок провадження освітньої діяльності за батьківські кошти Херсонським ліцеєм Херсонської обласної ради визначається чинними нормативно – правовими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг, визначену в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 Херсонським ліцеєм Херсонської обласної ради надаються такі освітні платні послуги:

1.2.1. Підготовка учнів 10-11класів до зовнішнього незалежного оцінювання;

1.2.2. Проведення додаткових занять для учнів 8-9 класів понад обсяги, встановлені навчальним планом;

1.2.3. Освітні послуги, передбачені для слухачів Центру дистанційного навчання як структурного підрозділу ліцею;

1.2.4. Проведення тематичних шкіл (під час зимових та літніх канікул) для учнів та слухачів Центру дистанційного навчання.

1.2.5. Участь ліцеїстів у Всеукраїнських інтелектуальних заходах (турнірах, конкурсах, змаганнях).

2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, дітям учасників бойових дій, переміщеним з ТОТ, дітям працівників ліцею, крім послуг, передбачених 1.2.4. - 1.2.4. цього Положення.

3. Провадження освітньої діяльності за батьківські кошти здійснюється на підставі письмової заяви батьків та договору, підписаному з батьками .

4. Порядок визначення вартості провадження освітньої діяльності за батьківські кошти, що надається ліцеєм:

4.1. Встановлення вартості освітньої послуги за батьківські кошти здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.

Ліцей самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною освітньою платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

5. Визначення вартості послуг

5.1. Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

- капітальні витрати;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

5.2. Витрати на оплату праці працівників.

5.2.1. До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних працівників, які залучені до надання освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі

погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством, колективним договором, Радою ліцею.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

5.2.2. Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по кожній професії або спеціальності, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи тощо.

5.2.3. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, виходячи з необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. Для цього можуть використовуватись, як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального закладу того чи іншого типу. У разі недоцільності закріплення окремих працівників для обслуговування платних навчальних груп у розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних одиниць для здійснення доплат за суміщення професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які обслуговують основний (бюджетний) контингент осіб, що навчаються.

5.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій

5.3.1. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з діючими тарифами), захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів або законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов'язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг.

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять, розраховується відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета), виду навчальних занять та форми організації навчання, а паливно-мастильних матеріалів, крім того, виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та тривалості їх роботи при наданні відповідної освітньої послуги.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі суб'єктами господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань.

Це, зокрема, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.

5.4. Капітальні витрати

До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на забезпечення надання навчальним закладам платних освітніх послуг, а саме:

- придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;

- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

- придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості освітньої послуги.

6. Заключні положення

6.1. Відповідальність за організацію і якість провадження освітньої діяльності, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несуть педагоги та директор ліцею.

6.2. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно
Дата публікації: 06.12.2017

Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Контакти

Адреса:
Телефон/Факс:
Мобільний телефон:
Телефон медпункту ліцею:
e-mail:


Опитування

Питання: Оцініть новий сайт

Архів
Лютий 2022 (24)
Січень 2022 (17)
Грудень 2021 (43)
Листопад 2021 (52)
Жовтень 2021 (25)
Вересень 2021 (69)